Automatyzacja procesów technologicznych

Specjaliści firmy Inter-Trade wykonują montaż urządzeń do automatyzacji procesów technologicznych, kontroli dozowania składników płynnych i sypkich, a także oprogramowanie do sterowania i kontroli procesu technologicznego

Poziom automatyzacji procesów jest wskaźnikiem charakteryzującym stopień zwolnienia pracownika od bezpośredniego udziału w realizacji tego procesu.

W sytuacji pełnej automatyzacji wszystkie sprzęty zautomatyzowanego obszaru, działu bądź hali podlegają automatycznemu sterowaniu jako jedyny współzależny układ, który zapewnia wykonanie niezbędnej sekwencji procesu technologicznego. Rola pracownika sprowadza się do monitorowania postępu procesu technologicznego zgodnie ze wskaźnikami urządzeń (informacje wewnętrzne), w razie potrzeby dokonania zmian w zadaniu sprzętu regulującego w celu poprawy trybu technologicznego, korzystania z panelu zdalnego sterowania itp.

W sytuacji pełnej automatyzacji działu, hali lub przedsiębiorstwa wszystkie funkcje sterownicze poszczególnymi urządzeniami produkcyjnymi oraz koordynacja ich pracy wykonywane są automatycznie. Rola pracownika sprowadza się do monitorowania pracy licznych zautomatyzowanych systemów sterowniczych procesami technologicznymi i zautomatyzowanymi systemami sterowniczymi przedsiębiorstwami oraz wprowadzania do komputerów sterujących informacji zewnętrznych (wykaz zamówień, terminy dostawy materiałów, ekonomiczne wskaźniki popytu).

W sytuacji częściowej automatyzacji tylko niektóre operacje procesu technologicznego są automatycznie sterowane i kontrolowane, przy czym koordynacja całego zestawu operacji produkcyjnych pozostaje w funkcji pracownika.

Niezawodna produkcja to wysokiej jakości produkt

Od ponad 14 lat realizujemy dla naszych Klientów niezawodną produkcję,
w oparciu o trzy podstawowe zasady

Niezawodność i wysoka jakość

Rozsądna polityka cenowa

Uczciwe traktowanie każdego Klienta