Project Description

Biofarma Invest Sp. z o.o.

Największa fabryka produkująca leki z osocza ludzkiego, leki rekombinowane, probiotyki oparte na bakteriach tworzących przetrwalniki oraz tradycyjne preparaty lekarskie.
Inter-Trade zapewniła całe spektrum prac związanych z układaniem rurociągów czystego paru w czystych pomieszczeniach.