Автоматизація технологічних процесів

Фахівці компанії «Інтер-Трейд» здійснюють монтаж обладнання автоматизації технологічних процесів, контролю дозування рідких і сипучих інгредієнтів, а також написання програм управління і контролю технологічного процесу

Рівень автоматизації процесу – це показник, характеризуючий степінь вивільнення працівника від безпосередньої участі у виконанні даного процесу.

При комплексній автоматизації автоматичному керуванню піддаються всі установки автоматизованої ділянки, відділу або цеху як єдина взаємозалежна система, що забезпечує виконання необхідної послідовності технологічного процесу. Роль людини зводиться до спостереження за протіканням технологічного процесу за показниками приладів (внутрішня інформація), до зміни при необхідності завдання регуляторам, щоб поліпшити технологічний режим, до використання засобів дистанційного керування і т.п. 

При повній автоматизації відділу, цеху або підприємства усі функції керування окремими виробничими агрегатами й узгодження їхньої роботи виконуються автоматично. Роль людини зводиться до контролю за роботою численних автоматичних систем керування технологічними процесами й автоматизованими системами керування підприємствами і за введенням у керуючі обчислювальні машини зовнішньої інформації (номенклатури замовлень, термінів постачання матеріалів, економічних показників попиту).

При частковій автоматизації здійснюються автоматичні контроль і керування тільки окремими операціями технологічного процесу, при цьому координація всього комплексу виробничих операцій залишається функцією людини. 

 

Надійне виробництво – якісний продукт

Реалізовуємо надійне виробництво своїх клієнтів вже більше як 14 років
за трьома основними принципами

Надійність та висока якість

Розумна цінова політика

Уважне ставлення до кожного клієнта